Ekstrakcja nadkrytycznym CO2

Ekstrakcja jest bardzo ważnym punktem całego procesu wytwarzania CBD, jednak dopiero pierwszym krokiem do dalszego etapu produkcji roślinnej, którego nie należy rozpatrywać w systemie binarnym. Na rynku dostępne są różne systemy ekstrahowania, a w GoldGreen poznaliśmy i wykorzystywaliśmy praktycznie każdy z nich.
Czy stosowana przez nas obecnie ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jest metodą najlepszą? Na to pytanie możemy odpowiedzieć "TAK", "NIE", bądź też zaznaczyć obie odpowiedzi jednocześnie. Dlatego też warto na temat spojrzeć inaczej.Ekstrakcja nadkrytycznym CO2, mimo że już wiekowa, przy uwzględnieniu wszystkich pozostałych metod ekstrakcji wykorzystywanych w przemyśle jest stosunkowo świeża. Stało się tak przede wszystkim za sprawą trudno dostępnej i drogiej technologii - należy zaznaczyć, że ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jest najbardziej zaawansowaną technologią wykorzystywaną dzisiaj na skalę przemysłową. Jest metodą trudną do opanowania, ma wiele parametrów drastycznie zmieniających przebieg procesu ekstrakcyjnego, odwdzięcza się za to niezwykłą elastycznością i ogromnymi możliwościami. Zmieniając parametry ekstrakcji można pokusić się o wyniki tożsame z innymi metodami, co w odwrotnym przypadku nie jest możliwe. Dlaczego? Ekstrahując alkoholem mamy do dyspozycji solwent alkoholowy - rozpuszczalnik, na którym opiera się cała ekstrakcja, tak jak w przypadku węglowodorów. Oczywiście nie są to metody pozbawione zmiennych parametrów, ale mają określone horyzonty wynikowe ekstrakcji i one się nie zmieniają, dopóki nie zmieni się solwentu. Co innego oferuje ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla - możemy wówczas tak operować parametrami, aby uzyskać cechy szczególne różnych ekstrakcji, co jednym słowem sprawia, że możliwości tej metody są największe ze wszystkich sposobów ekstrahowania. Co to oznacza w praktyce? Nie ma drugiej metody ekstrakcji wykorzystywanej przemysłowo, która mogłaby przenieść całą strukturę roślinną do ekstraktu.Dzięki temu, że w ekstrakcji nadkrytycznym CO2 stosowany jest gaz, a nie rozpuszczalnik płynny (mowa tu o ciśnieniu atmosferycznym), uzyskujemy najczystszy chemicznie ekstrakt. Nie występują tu żadne pozostałości ekstrakcyjne - wszystko dzięki temu, że dwutlenek węgla jest w stanie gazowym, który w ciśnieniu atmosferycznym ulatuje, emitując przy tym niską temperaturę. Sprzyja to również temu, aby w produkcie pozostała większa ilość terpenów wrażliwych na wyższe temperatury. Ekstrakcja CO2 jest zatem metodą najczystszą pod względem chemicznym, zwłaszcza że używany przez nas dwutlenek węgla jest certyfikowanym gazem o jakości spożywczej, czyli produktem bez żadnych zanieczyszczeń.W GoldGreen stosujemy najczystszą formę ekstrakcji pod względem chemicznym, zwłaszcza, że używany przez nas dwutlenek węgla jest certyfikowanym gazem o jakości spożywczej to jest bez żadnych zanieczyszczeń.
CO2 extraction
CO2 extraction
Goldgreen
CO2 extraction

Post-extraction processes

When discussing CBD, most focus only on the extraction itself, while the key to a good end product is the processing of the extract, or further processing. This is where the most pitfalls await us and this is where it is hardest to check if a manufacturer is telling the truth. Unfortunately, today's market is filled with cheap products whose content is only a part of the natural extract or its further forms, and the rest is synthetic cannabidiol. This is because it is, firstly, a cheap solution, secondly - an easy one. It's not a problem when the manufacturer says so explicitly, unfortunately - this happens extremely rarely, if not never. Therefore - regardless of the type of extraction - the further processing, i.e. what happens to the extract afterwards, is actually the most important. GoldGreen has mastered more than five different methods of extract purification to get rid of undesirable substances and obtain the concentration expected in the product. All of our methods are non-invasive, it is still a 100% natural and plant-based product, and above all, it is safe.
CO2 extraction

CBD DARK

It is a type of distillate or processed extract from hemp that is as close as possible to the original plant composition while stripping away the unnecessary ballast - some of the terpenes responsible for the offending, pungent, bitter taste, as well as the waxes. Dark CBD does, of course, have its own peculiar bitter taste and smell, but in our opinion it is the best compromise between the most natural form and an approachable texture and taste. It comes in both an acidic form (CBDa) and an active form (CBD). We do not use high temperatures in the process of making CBD Dark.

CBD GOLD

It is a form of golden distillate, with its consistency, smell and "behavior" resembling honey, with the difference that it has a completely different taste. It is a physically processed distillate, which is obtained by using high temperature. In addition to what was discarded in CBD Dark, we precipitated the rest of the terpenes and other physical elements of the extract. Gold is a much milder, less fragrant product with a less noticeable taste - yet it still retains a broad spectrum of phytocannabinoids. It is definitely the best choice for people allergic to certain terpenes or other plant compounds, which in this case are separated. It is also the most sensible option for those who do not accept the taste of hemp extracts in any form. Gold is a full-value form of natural hemp extract that meets the demands of the most discriminating gourmets.

CO2 extraction